ELÁLLÁSRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

Elállási jog távollévők között kötött szerződéseknél (fogyasztói szerződések)

A fogyasztókat törvényes elállási jog illeti meg. Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki olyan célokkal köt jogügyletet, amely túlnyomóan sem a saját kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységéhez nem rendelhető hozzá.

A. ELÁLLÁSRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS
Elállási jog

Önnek tizennégy napon belül jogában áll elállni ettől a szerződéstől az okok megadása nélkül.

Az elállási határidő

a szerződéskötést napját követő tizennégy nap olyan digitális tartalmakról kötött szerződések esetén, amelyek nem fizikai adathordozón kerülnek kiszállításra;
adásvételi szerződések esetén tizennégy nap attól a naptól kezdődően, amikor Ön vagy egy Ön által megnevezett harmadik személy – aki nem szállító – birtokba vette az árukat;
több terméket érintő olyan szerződések esetén, amelyet Ön egy egységes megrendelés keretében rendelt, és amelyek külön kerülnek kiszállításra, tizennégy nap attól a naptól kezdődően, amikor Ön vagy egy Ön által megnevezett harmadik személy – aki nem szállító – birtokba vette az utolsó részszállítmányt vagy az utolsó árut.
Az elállási jogának gyakorlásához értesítenie kell cégünket (RBV IT&IMAGE SYSTEMS S.R.L. J13/3023/2019 RO41556632 CONSTANTA, UTCA. POPA FARCAS 39A) egy egyértelmű nyilatkozat formájában (pl. e-mail), amely tartalmazza az Ön arra irányuló döntését, hogy el szeretne állni ettől a szerződéstől.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha Ön az elállási jogának gyakorlására vonatkozó közlést az elállási határidő lejárta előtt küldi el.

Az elállás következményei

Amennyiben Ön eláll ettől a szerződéstől, akkor cégünknek haladéktalanul és legkésőbb az Ön elállási igényének általunk történő átvételét követő 14 napon belül vissza kell fizetnie Önnek az Öntől kapott összes kifizetést.

E visszafizetés során ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amelyet Ön az eredeti tranzakció során alkalmazott, kivéve akkor, ha Önnel kifejezetten valami másban egyeztek meg; semmilyen esetben nem számítanak fel díjakat Önnek e visszafizetés miatt. Elutasíthatjuk a visszafizetést, amíg ismét vissza nem kaptuk az árukat, illetve amíg Ön nem igazolta, hogy visszaküldte az árukat, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Önnek haladéktalanul és minden esetben legkésőbb a szerződéstől való elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie számunkra, illetve át kell adnia az árukat. A határidőt akkor tartja be, ha az árukat a tizennégy napos határidő lejárta előtt küldi el.

Az elállásra vonatkozó tájékoztatás vége